manifestofrenchspanishitalianturkish

AMWAJ Bildirgesi’ne imza atan bizler, deniz, dağ, orman, sulak alan, nehir, akifer ve göller de dahil olmak üzere Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu bölgelerini kapsayan su ekosistemlerinin değerini korumayı, onarmayı ve iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
Medyadan, iş dünyasından, akademiden ve politikadan profesyonellere seslenerek:

 • Tüm paydaşlar arasında iletişim ve liderlik ağı oluşturulması,  
 • Gelecek nesiller ve halkın doğal ekosistemlerin değerine ilişkin daha fazla bilgi edinmeleri için eğitim araçlarının kullanılması,  
 • Her türlü cinsiyet eşitliği konusunda açıkça iletişim kurulması,  
 • Su ile ilgili ekosistemlerin restorasyonuna yönelik kolektif yatırımın teşvik edilmesi, 
 • Sürece vatandaşların daha sağlıklı dahil edilmesi için ulusal ve yerel fonlama düzenlemeleri için politika yapımını destekleme, 
 • İnovatif su ve enerji girişimciliğini desteklemek için kuluçka merkezlerini destekleme
 • Ortak konuşulan dillerde Akdeniz bölgesinde su ve enerji konularında içerik oluşturma taahhüdünde bulunuyoruz. 

Amacımız, geleceğin liderlerini güçlendirmek için suyla ilgili ekosistemleri koruma, restorasyon ve sürdürülebilir su yönetimine odaklanan politikalar ve yatırımları teşvik etmek için etkili içerik ve iletişim araçları geliştirmektir.

Birlikte daha güçlüyüz.

Neden Şimdi?

Şimdi harekete geçme zamanı. 2021 yılı, bu eylemleri ulusal ve uluslararası gündeme taşımak için birkaç kilometre taşı sağladı: 

 • Barcelona Süreci’nin (1995) 25. yıldönümünü işaret ederek, 43 ülkeyi kapsayan Akdeniz için Birlik (AiB) (Union for the Mediterranean) siyasi konsolidasyonuna yol açan ve 2030 UfM Su Politikası Çerçeve Eylem Planı’nı içeren bir dizi kilometre taşı sağlandı. 
 • Akdeniz Eylem Planı (Mediterranean Action Plan – MAP) çerçevesinde imzalanan Barcelona Sözleşmesi ve sözleşmenin yedi protokolünün Akdeniz’deki temel, bölgesel, yasal olarak bağlayıcı Çok Taraflı Çevre Anlaşması’nı oluşturan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşırken doğayla barış içinde olma şansı sunan en önemli anlaşma olduğunu anlatmak ve anlaşılmasını teşvik etmek, 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ve 2030 gündemine doğru ilerlerken, AMWAJ, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden altıncısı olan “Temiz Su ve Sanitasyon” “Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma.” hedefini gerçekleştirmeye yönelik taahhüdünü vurguluyor. 
 • BM Biyoçeşitlilik On Yılı’nı (2011-2020) takiben, AMWAJ, Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı (2021-2030) ile uyumlu hale gelmiştir. 
 • AB Su Çerçeve Direktifi (WFD) baz alınarak, nehir havzası yönetimine yönelik daha bütüncül bir yaklaşım daha temiz su sağlayacaktır. 
 • Sürdürülebilirlik çözümlerine yönelik arayışın bir sonucu olan döngüsel ekonomi, atık, su ve enerji gibi farklı sektörlerde yaygınlaşıyor. 
 • Su kaynaklarının arzını ve kalitesini iyileştirmede ve afetlere dayanıklılığı artırmada doğa temelli çözümlerin gri altyapıya karşı değerlendirilmesinde IUCN taahhüdünü destekliyoruz. 
 • Şehirlerdeki ağaçların, kentsel alanlara yakın ormanlarla bağlantılı hale getirilmesi, Cities4Forests tarafından kent-orman bağlantısı olarak vurgulanan iklim dayanıklılığına yönelik bir yanıt olarak giderek daha fazla kabul ediliyor. 

Neden Su?

Su, tüm yaşam formları için hayati önem taşır:

Doğa için su

 • Kaldırımları, toplumsal alanları, yeşil alanları ve bahçeleri kendi evimiz gibi temiz bırakmak için 
 • Sokakları ağaçlandırma ve kentsel alanlarımızda yeşil alanları teşvik etmek için 
 • Çevremizdeki doğal kaynaklarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onları nasıl kullanacağımızı öğrenmek için 
 • İklim direnci için suyu geri kazanmak ve korumak 
 • Toplumun ihtiyaçları ile doğal çevrenin ihtiyaçları arasında optimum dengeyi sağlamak 
 • Sağlıklı bir su ortamı (miktar ve kalite) oluşturarak hayati önem taşıyan sağlıklı ve sürdürülebilir bir insan çevresine sahip olmak için.  

İnsanlar için su

 • Tüm vatandaşların temel insani ihtiyaçları için uygun fiyatlı, güvenilir ve güvenli su teminini sağlamak için stratejik planları desteklemek 
 • Kentsel su direncini artırmak için yeşil altyapı oluşturmak 
 • Tüm insanlar için su ve sanitasyonun kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak
 • Yerel su projelerine yatırım yapmak için işbirliği fonları açmak
 • İçilebilir su sağlamak ve suyu daha verimli bir şekilde tasarruf etmek/yönetmek 

Gıda için su

 • Tarımda kullanmak üzere yağmur ve atık suyunu yeniden kullanmak 
 • Kaliteli su sağlamak ve yeniden kullanılan suyu sulama için değerlendirmek 
 • Eski sistemleri (kanatlar) yenilemek ve yeni teknolojiler (tuzdan arındırma) kullanmak 
 • Su kaynakları üzerinde daha az baskı ile gıda güvenliği sağlamak 

Sanayi için su

 • Atık suyu yeniden kullanmaya ve atık sudan değerli kaynakları geri kazanmaya yatırım yapmak 
 • Su kaynakları ve su kullanımı hakkında bilgi vermek 
 • Daha verimli su kullanımı için su tüketimini izlemek ve ölçmek 
 • Güvenli ve düzenli su temini ve atık su yönetimi için güvenilir enerji kaynakları uygulamak 
 • Yakıt çıkarımı ve işleme ile enerji üretiminde soğutma için gereken suyun yönetimini sağlamak 

Bugün Harekete Geçin

2021, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) başarma için kritik bir on yılın başlangıcını işaret ediyor. Su kıtlığı, 2030’a kadar 700 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olabilir, bu nedenle SKH 6’nın – Tüm insanlar için suyun ve sanitasyonun sağlanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması – başarısını desteklemeye yönelik çabalar sarf ettik ve aşağıdaki hedeflere odaklandık:

 • 6.1: 2030’a kadar tüm insanlar için güvenli ve uygun maliyetli içme suyuna evrensel ve eşit erişim sağlamak
 • 6.4: 2030’a kadar tüm sektörlerde su kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırmak ve su kıtlığıyla mücadele etmek için tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir çekilme ve sağlanmasını sağlamak ve su kıtlığından etkilenen insan sayısını önemli ölçüde azaltmak.
 • 6.6: 2020’ye kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, akiferler ve göller de dahil olmak üzere su ile ilgili ekosistemleri korumak ve restore etmek
 • 6.A: 2030’a kadar su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım teknolojileri de dahil olmak üzere su ve sanitasyonla ilgili faaliyet ve programlarda gelişmekte olan ülkelere uluslararası işbirliği ve kapasite geliştirme desteği sağlamak.
 • 6.B: Su ve sanitasyon yönetimini iyileştirmeye yönelik yerel toplulukların katılımını desteklemek ve güçlendirmek

Ancak, 17 SKH arasındaki bağlantıyı göz ardı edemeyiz. Bu nedenle, aynı zamanda aşağıdaki hedeflere odaklanarak çalışıyoruz:

 • SKH 13: İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve etkilerini hızlı bir şekilde azaltmak için acil önlemler almak
 • SKH 14: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
 • SKH 17: Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklık araçlarını güçlendirmek ve canlandırmak.

Yardımınıza ihtiyacımız var!

Başarılı su koruma, restorasyon ve sürdürülebilir yönetim, yerel ve uluslararası finans tarafından desteklenen ulusal hükümet politikalarını gerektirir. Bu iddia, kaliteli araştırmacı gazetecilik ve halkın ilgisini çeken yaratıcı formatlarla medyada vurgulanabilir ve gerçekleştirilebilir.

Sizin imzanız, su ekosistemlerini korumak ve yenilemek için önemlidir. Destekinizle, suyun değerini anlama ve aciliyeti savunma mesajını yükseltme imkanına sahip olacağız. Bu manifestoyu ve oyları düzenli olarak toplantılar, basın konferansları, medya kapsamı ve daha fazlası aracılığıyla karar alıcılara ve daha geniş bir kamuoyuna ileteceğiz.

Akdeniz çevresinde insanların hayatları üzerinde gerçek etkisi olan küçük kalkınma projelerine yatırım yaparak somut sonuçlar elde ediyoruz. 2021 kampanyası için bağış yaparak bizimle birlikte olun, Tunus ve 2022’de başka yerlerde daha fazla projeye destek verin.

Birlikte daha güçlüyüz.

AMWAJ manifestosunu imzalayın ve değişimin bir parçası olun!

146 manifestomuzu imzaladı