manifestofrenchspanishitalianturkishgreek

Υπογράψτε το Μανιφέστο της AMWAJ

Εμείς — οι υπογράφοντες στο Μανιφέστο AMWAJ — δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε, να αποκαταστήσουμε και να ενισχύσουμε την αξία των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό σε όλη την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβάνοντας τη θάλασσα, τα βουνά, τα δάση, τους υγρότοπους, τα ποτάμια και τις λίμνες.

Καλούμε με σεβασμό τους επαγγελματίες από τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, την έρευνα και την πολιτική να δημιουργήσουν συνέργειες σε όλες τις ακτές της Μεσογείου και πέρα από αυτές για να οδηγήσουν τη συνέργεια προς αξιόπιστο και βιώσιμο νερό για όλους μέσω:

 • Οικοδόμηση ικανότητας επικοινωνίας και ηγεσίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την επόμενη γενιά και το κοινό για να μάθουν περισσότερα για την αξία των φυσικών οικοσυστημάτων
 • Επικοινωνία γύρω από την ισότητα των φύλων σε όλες τις μορφές δημόσια και ιδιωτικά
 • Προώθηση συλλογικών επενδύσεων στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό
 • Επηρεασμός στη χάραξη πολιτικής για την παροχή εθνικών και τοπικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για καλύτερη συμμετοχή πολιτών και κατοίκων
 • Προώθηση του ρόλου των θερμοκοιτίδων για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο νερό και την ενέργεια για μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο
 • Δημιουργία περιεχομένου για το νερό και την ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου μέσω ιστοριών πεδίου, ειδήσεων, άρθρων και καινοτόμων τεχνικών αφήγησης στις κοινώς ομιλούμενες γλώσσες.

Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε περιεχόμενο νερού και εργαλεία επικοινωνίας για δραστηριότητες υψηλού αντίκτυπου, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στην επόμενη γενιά ηγετών να επηρεάσουν και να παροτρύνουν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν τις πολιτικές και τις επενδύσεις για την προστασία και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό και την προώθηση βιώσιμων διαχείριση νερού.

Είμαστε πιο δυνατοί μαζί.

Γιατί Τώρα

Τώρα είναι η ώρα για δράση. Το έτος 2021 παρείχε αρκετά ορόσημα για την ενσωμάτωση αυτών των δράσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή ατζέντα:

 • Με αφορμή την 25η επέτειο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης (1995) που οδήγησε στην πολιτική εδραίωση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (42 χώρες) που περιλαμβάνει το Πλαίσιο Δράσης Πολιτικής της UfM για τη Δράση 2030.
 • Ενίσχυση της κατανόησης της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των επτά Πρωτοκόλλων της που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP) που αποτελούν την κύρια περιφερειακή νομικά δεσμευτική Πολυμερή Περιβαλλοντική Συμφωνία (MEA) στη Μεσόγειο και η εφαρμογή της οποίας αποτελεί ευκαιρία για ειρήνη με τη φύση επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Συνεχίζοντας την πορεία προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την ατζέντα του 2030, η AMWAJ υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να επιτύχει το SDG 6 -διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους- στη Μεσόγειο.
 • Μετά τη δεκαετία του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (2011-2020), η AMWAJ ευθυγραμμίζεται με τη δεκαετία του ΟΗΕ για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων (2021-2030).
 • Με βάση την οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα (WFD), μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της λεκάνης απορροής ποταμού θα παρέχει καθαρότερο νερό.
 • Προερχόμενη από την αναζήτηση συστημικών λύσεων βιωσιμότητας, η κυκλική οικονομία κερδίζει έδαφος σε διάφορους τομείς, όπως τα απόβλητα, το νερό και η ενέργεια.
 • Υποστήριξη της δέσμευσης της IUCN για την αποτίμηση των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NbS) έναντι της γκρίζας υποδομής για τη βελτίωση της παροχής και της ποιότητας του νερού και την ανθεκτικότητα στις καταστροφές.
 • Η σύνδεση δέντρων σε πόλεις και δάση κοντά σε αστικές περιοχές αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως απάντηση στην ανθεκτικότητα του κλίματος, όπως υπογραμμίζεται από το Cities4Forests στη σχέση πόλης-δάσους.

Γιατί νερό

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις μορφές ζωής:

Νερό για το περιβάλλον

 • Να αφήσουμε τα δημόσια πεζοδρόμια, τους κήπους και τους χώρους τόσο καθαρούς όσο τα ιδιωτικά μας σπίτια
 • Να φυτέψουμε δέντρα στους δρόμους και να ενθαρρύνουμε τους χώρους πρασίνου στις αστικές μας περιοχές
 • Για να μας διδάξει περισσότερα για τους φυσικούς πόρους γύρω μας και πώς να τους χρησιμοποιήσουμε
 • Για την αποκατάσταση και εξοικονόμηση νερού για ανθεκτικότητα στο κλίμα
 • Να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της εξισορρόπησης των αναγκών της κοινωνίας και των αυξανόμενων πληθυσμών και εκείνων του φυσικού περιβάλλοντος
 • Να δημιουργήσουμε υγιεινό υδάτινο περιβάλλον (ποσοτικά και ποιοτικά) για να έχουμε υγιές φυσικό περιβάλλον, απαραίτητο για ένα υγιές και βιώσιμο ανθρώπινο περιβάλλον.

Νερό για τους ανθρώπους

 • Υποστήριξη στρατηγικών σχεδίων για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή παροχή νερού (για βασικές ανθρώπινες ανάγκες)
 • Να οικοδομήσουμε πράσινες υποδομές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών υδάτων
 • Να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η βιώσιμη διαχείριση του νερού και της αποχέτευσης για όλους
 • Να ανοίξουν συνεργατικά ταμεία για να επενδύσουμε σε τοπικά έργα νερού
 • Να παρέχει πόσιμο νερό και να εξοικονομεί/διαχειρίζεται το νερό πιο αποτελεσματικά

Νερό για φαγητό

 • Συγκομιδή όμβριων υδάτων και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για τη γεωργία
 • Να παρέχει ποιοτικό νερό και τυποποιημένο επαναχρησιμοποιούμενο νερό για άρδευση
 • Για την ανανέωση παλαιών συστημάτων (qanats) και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (αφαλάτωση)
 • Για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας με λιγότερη πίεση στους υδάτινους πόρους

Νερό για τη βιομηχανία

 • Να επενδύσει στην επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και στην ανάκτηση πολύτιμων πόρων από τα λύματα
 • Για ενημέρωση σχετικά με την παροχή νερού και τη χρήση νερού
 • Να παρακολουθεί και να μετράει την κατανάλωση νερού για να είναι πιο αποτελεσματική
 • Εφαρμογή αξιόπιστης παροχής ενέργειας για ασφαλή και τακτική παροχή νερού και διαχείριση λυμάτων
 • Η σωστή διαχείριση του νερού που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας για την εξόρυξη και επεξεργασία καυσίμων και την ψύξη σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Πάρτε δράση σήμερα

Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή μιας κρίσιμης δεκαετίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η λειψυδρία θα μπορούσε να εκτοπίσει 700 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2030, επομένως καταβάλλουμε προσπάθειες για να υποστηρίξουμε την επίτευξη του SDG 6 – Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους – εστιάζοντας στους ακόλουθους στόχους:

 • 6.1: Έως το 2030, να επιτευχθεί καθολική και δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό για όλους
 • 6.4.: Έως το 2030, να αυξηθεί ουσιαστικά η αποδοτικότητα χρήσης νερού σε όλους τους τομείς και να διασφαλιστεί η βιώσιμη απόσυρση και παροχή γλυκού νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η ουσιαστική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από λειψυδρία.
 • 6.6: Μέχρι το 2020, προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών, των υδροφορέων και των λιμνών
 • 6.A: Έως το 2030, επεκτείνετε τη διεθνή συνεργασία και τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την αποχέτευση, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών συλλογής νερού, αφαλάτωσης, αποδοτικότητας νερού, επεξεργασίας λυμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
 • Υποστήριξη και ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και της αποχέτευσης

Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη διασύνδεση μεταξύ των 17 ΣΒΑ. Γι’ αυτό, εργαζόμαστε επίσης με έμφαση στους ακόλουθους στόχους:

 • SDG 13: Λάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
 • SDG 14: Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη
 • SDG 17: Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και αναζωογόνηση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!

Η επιτυχής διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση του νερού απαιτεί υποστηρικτικές εθνικές κυβερνητικές πολιτικές που υποστηρίζονται από εγχώρια και διεθνή χρηματοδότηση. Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να επιτευχθεί και να επισημανθεί στα μέσα ενημέρωσης με ποιοτικά ερευνητικά ρεπορτάζ και δημιουργικές μορφές που απευθύνονται στους ανθρώπους.

Η υπογραφή σας είναι το κλειδί για την προστασία και την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Με την υποστήριξή σας θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το μήνυμα και να υποστηρίξουμε το επείγον της αποτίμησης του νερού. Θα κοινοποιούμε αυτό το Μανιφέστο και τις ψηφοφορίες τακτικά στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στο ευρύτερο κοινό μέσω συναντήσεων, συνεντεύξεων τύπου, κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και άλλων.

Δημιουργούμε αποτελέσματα επί τόπου επενδύοντας σε μικρά αναπτυξιακά έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων στη Μεσόγειο. Ελάτε μαζί μας κάνοντας μια δωρεά στην εκστρατεία του 2021 για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το δάσος του ποταμού Βηρυτού με περισσότερα να έρθουν στην Τυνησία και αλλού το 2022.

Μαζί είμαστε πιο δυνατοί.

Υπογράψτε και μοιράστε το Μανιφέστο AMWAJ και γίνετε μέρος των κυμάτων αλλαγής!

146 έχουν υπογράψει το Μανιφέστο μας.